Південна регіональна служба ДВСКН
 

Вхід до системи
  Iм'я:
  Пароль:

Новини:


20.05.2019

Нормативно-правове регулювання некомерційного переміщення домашніх тварин через державний кордон України при експорті.

Головним критерієм, виконання якого є першочерговим, це дотримання вимог країни призначення (національних вимог), які діють на території країни імпортера, з метою забезпечення стабільного епізоотичного та епідеміологічного благополуччя. Усіма цивілізованими країнами світу дотримується єдина основоположна політика, тварини які ввозяться (пересилаються) повинні супроводжуватись міжнародними сертифікатами, які у свою чергу повинні видаватись уповноваженими на це представниками.

Власники тварин, під час планування їх переміщення через державний кордон, мають враховувати наступні фактори.

Оформлення ветеринарного свідоцтва Ф1 (далі – ветсвідоцтво Ф1) – ветеринарний документ дозвільного характеру, що підтверджує ветеринарно-санітарний стан тварини. Видачу ветсвідоцтва Ф1 здійснюють державні ветеринарні інспектори або уповноважені лікарі ветеринарної медицини Головних управлінь Держпродспоживслуєби в областях та м. Києві, державні заклади ветеринарної медицини (далі – уповноважені особи). Рішення про видачу ветсвідоцтва Ф1 приймається за результатом безпосереднього клінічного огляду тварин, який проводиться після звернення заявника. (Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №857 «Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів»

Під час проведення клінічного огляду тварини уповноважені особи перевіряють комплекс заходів, який має бути виконаний для оформлення ветсвідоцтва Ф1, серед яких щеплення проти сказу із витриманим періодом карантинування 21 день, наявність ветеринарно-санітарного паспорта встановленого зразка (далі – ветеринарний паспорт) із зазначеною в ньому інформацією про проведення дегельмінтизації, обов’язкового щеплення проти сказу та інших інфекційних хвороб (Наказ Мінагрополітики від 01.08.2014 №288 «Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку»), ідентифікації тварини прийнятним методом – за допомогою мікрочипу (ч.6 ст.15, ч.6 ст. 37 Закону України «Про ветеринарну медицину»). Послуги пов’язані з клінічним оглядом тварини є платними – вартість затверджена наказом Мінагрополітики від 13.02.2013 №96 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини……», такі ж умови платності застосовуються і до ветеринарних документів дозвільного характеру, серед яких ветсвідоцтво Ф1 та ветеринарний паспорт (постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 №641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг…..»)

Наступним етапом оформлення є звернення власника тварини до структурного підрозділу регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні (далі – регіональні служби держветсанконтролю) – прикордонного інспекційного пункту (посту) (далі – ПІП).

Для інформації: регіональні служби держветсанконтролю - державної установи ветеринарної медицини, що здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на відповідному регіональному рівні з метою захисту території України від проникнення хвороб тварин з територій інших держав та забезпечення виконання юридичними або фізичними особами ветеринарно-санітарних заходів під час міжнародних і внутрішньодержавних перевезень обєктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

`` Державні інспектори ветеринарної медицини (далі – держветінспектор) ПІП здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд з метою оформлення – міжнародного ветеринарного сертифікату про стан здоров’я тварин (далі – міжнародний ветсертифікат) (Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №857 «Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів», ст. 95 Закону України «Про ветеринарну медицину»).

Для інформації: ПІП – ділянки, що розташовані у пункті пропуску через державний кордон України та митницях призначення, включаючи пункти пропуску на автомобільних шляхах, залізничних станціях, в аеропортах, в морських та річкових портах де здійснюються державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд вантажів з об’єктами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що переміщуються через державний кордон України.

Власник тварини може звернутись до відповідного ПІП, який розташовується як в середині країни, так і у пункті пропуску через державний кордон України. При обранні пункту пропуску заздалегідь пересвідчитись про наявність у ньому ПІП.

Оформлення міжнародного ветсертифікату – ветеринарного документу дозвільного характеру, що засвідчує стан здоров’я тварин які експортуються, як і при оформленні втесвідоцтва Ф1 є адміністративною послугою, про що передбачена оплата (постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 №641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг…..»). Передумовою для видачі міжнародного сертифікату є безпосередній огляд тварини та перевірка супровідних ветеринарних документів (ветсвідоцтва Ф1, ветеринарного паспорту) чіпування. Ветсвідоцтво Ф1 має бути видане не пізніше 72 годин до остаточного завантаження на експортний транспортний засіб (ст. 95 Закону України «Про ветеринарну медицну»)

Держветінспектор ПІП додатково до міжнародного ветсертифікату, видає погоджену форму ветеринарного сертифікату між Україною та країною імпортером (погоджена форма ветсертифікату), за умов його наявності.

Погоджена форма ветсертифікату може становити додаткові умови, які не встановлені нормативно-правовими актами України, у такому випадку держветінспектор ПІП перевіряє виконання та дотримання цих умов і за позитивним результатом заповнює погоджену форму ветсертифікату, підписує та засвідчує печаткою. У випадку відсутності підтвердження або наявності прямого факту невідповідності відмовляє в оформленні усіх супровідних ветеринарних документів.
Важливо знати: окремими країнами дальнього зарубіжжя, у тому числі країнами європейського співтовариства встановлена вимога наявності довідки про напруженість антитіл до вірусу сказу. З метою уникнення ситуацій пов’язаних з відмовою в оформленні супровідних ветеринарних документів Південна регіональна служба держветсанконтролю радить завчасно готуватись до переміщення тварини через державний кордон. Звертатись за наданням консультацій до ПІП (контактна інформація по структурним підрозділам в розділі Служба - http://vetsancontrol.org.ua)та на сайті Держпродспоживслужби в розділі Вимоги до некомерційного переміщення тварин - http://www.consumer.gov.ua/
ContentPages/Vimogi_Do_Nekomertsiynogo_Peremishchennya_Tvarin/99/Південна регіональна служба
державного ветеринарно-санітарного контролю

 
До початку сторінки   |  Головна сторінка   |  Написати листа