Південна регіональна служба ДВСКН
 

Вхід до системи
  Iм'я:
  Пароль:

Новини:


10.05.2019

Лабораторні дослідження об’єктів санітарних заходів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України.

   Законом України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про безпечність харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», що набув чинності 04.04.2017 року, встановлені правові норми, що регулюють питання проведення лабораторних досліджень вантажів, що ввозяться (пересилаються) на територію України та які підпадають під дію цього закону і відповідно є об’єктами для цілей державного контролю.

   Повноваження здійснювати відбір зразків для цілей державного контролю покладені на державних ветеринарних інспекторів прикордонних інспекційних пунктів ветеринарної медицини, в тому числі призначених, які в свою чергу є структурними підрозділами регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

   Державні ветеринарні інспектори здійснюють свою повноваження із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів «Єдине вікно» в форматі заходу офіційного контролю, що йменується – державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин.

   Усі рішення щодо дій з вантажем під час проведення заходу державного контролю приймаються виключно в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдине вікно», в тому числі необхідність проведення лабораторних досліджень (випробувань).

   Лабораторні дослідження (випробування) проводяться під час фізичної перевірки вантажу та виключно у разі якщо:

-останній попередній вантаж, що походить з тієї самої потужності, за результатами лабораторного дослідження (випродування) визнано небезпечним;
-компетентним органом отримано офіційну інформацію, у тому числі через Систему швидкого повідомлення про загрози, пов’язані з харчовими продуктами та кормами (RASFF), про появу (наявність) в країні-експортері небезпечного фактора, який може бути присутнім у вантажі, що ввозиться (пересилається) на митну територію України;
-лабораторне дослідження (випробування) передбачено щорічним планом державного моніторингу, щорічним планом державного контролю або рішенням компетентного органу про затвердження періодичності лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України;
-за результатами огляду, органолептичних досліджень або простих фізичних та хімічних досліджень вантажу з’явилась обґрунтована підозра щодо невідповідності;
-спеціальні умови імпорту передбачають лабораторні дослідження (випробування) відповідних вантажів.

   Відбір зразків проводиться у відповідності із Порядком відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2018 року №490, за результатом відбору зразків складається акт, форма якої затверджена зазначеним порядком.

   Державний ветеринарний інспектор відповідно до пункту 9 Порядку здійснює відбір двох юридично та аналітично ідентичних зразків (крім випадків, коли це не можливо здійснити через недостатню кількість відповідного матеріалу, або в наслідок того, що харчові продукти є швидкопсувними), один з яких направляється до уповноваженої лабораторії для проведення основного лабораторного дослідження (випробування), а другий вручається оператору ринку або уповноваженій ним особі і зберігається ним на випадок проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування).

   Відсутність можливості відбору другого зразка у випадку швидкопсувних харчових продуктів пов’язана із неможливістю проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування) з приводу закінчення терміну придатності харчового продукту на цей час.

   Також на вимогу і за рахунок оператора ринку або уповноваженої ним особи може здійснюватися відбір додаткових юридично та аналітично ідентичних зразків, які передаються оператору ринку або уповноваженій ним особі та можуть бути використані ним для проведення альтернативних лабораторних досліджень.

   Лабораторні дослідження (випробування) для цілей державного контролю проводяться акредитованими лабораторіями, уповноваженими компетентним органом.

   З офіційно оприлюдненим переліком уповноважених лабораторій, які можуть проводити лабораторні дослідження (випробування) для цілей державного контролю можна ознайомитись на сайті Держпродспоживслужби http://www.consumer.gov.ua , розділ «Безпечність харчових продуктів та ветеринарна медицина» «Перелік лабораторій»

   У випадку необхідності проведення арбітражного лабораторного дослідження Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю від 22.08.2018 року №648.

   З метою оперативного та якісного відпрацювання механізму дій під час необхідності проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) радимо ретельно ознайомитись із порядком та забезпечити чітке дотримання часових норм, які у ньому встановлені.

Південна регіональна служба
державного ветеринарно-санітарного контролю

 
До початку сторінки   |  Головна сторінка   |  Написати листа